Home

 

 

Congratulations to Mr Kobus van der Merwe!
Mr Kobus van der Merwe has been appointed as the principal of Meerhof School

Please note, there is an important announcement from SASSA.

Please read >here<

Die skoolgebaseerde ondersteuningspan is tans besig met interne herevaluasies.  Eksterne evaluasies sal vanaf 9 Oktober 2018 hervat word.

The school based support team are currently busy with internal evaluations.  External evaluations will resume from 9 October 2018.

Vision – Visie

From Dependence to Independence.

Van Afhanklikheid tot Selfstandigheid.

Mission – Missie

To provide Specialised education and training for learners with disabilities.

Om aan leerders met gestremdhede gespesialiseerde onderwys en opleiding te verskaf.

Vision – Visie

From Dependence to Independence.

Van Afhanklikheid tot Selfstandigheid.

Mission – Missie

To provide Specialised education and training for learners with disabilities.

Om aan leerders met gestremdhede gespesialiseerde onderwys en opleiding te verskaf.

Principal:

Mr Kobus van der Merwe

hoof@meerhofschool.co.za

Deputy principal:

Mr J Balt

baltj@meerhofschool.co.za

(Primary school; special phase; hostels)

Chairperson:

Mr J Viljoen

jpsdiner1@gmail.com