Home

Fred from Magallies park turns 7 this year and enrolled as a gr 1 learner at Meerhofschool. Thanks to Magallies park for your loyal support.

Please note, there is an important announcement from SASSA.

Please read >here<

Die skoolgebaseerde ondersteuningspan is tans besig met interne herevaluasies.  Eksterne evaluasies sal vanaf 9 Oktober 2018 hervat word.

The school based support team are currently busy with internal evaluations.  External evaluations will resume from 9 October 2018.

Vision – Visie

From Dependence to Independence.

Van Afhanklikheid tot Selfstandigheid.

Mission – Missie

To provide Specialised education and training for learners with disabilities.

Om aan leerders met gestremdhede gespesialiseerde onderwys en opleiding te verskaf.

Vision – Visie

From Dependence to Independence.

Van Afhanklikheid tot Selfstandigheid.

Mission – Missie

To provide Specialised education and training for learners with disabilities.

Om aan leerders met gestremdhede gespesialiseerde onderwys en opleiding te verskaf.

Principal:

Mr Kobus van der Merwe

hoof@meerhofschool.co.za

Deputy principal:

Mr J Balt

baltj@meerhofschool.co.za

(Primary school; special phase; hostels)

Chairperson:

Mr J Viljoen

jpsdiner1@gmail.com