Home

 
http://meerhofschool.co.za/wp-content/uploads/2017/02/SusterDorothyDiale.jpg
http://meerhofschool.co.za/wp-content/uploads/2017/02/SeniorLeiers2017.jpg
http://meerhofschool.co.za/wp-content/uploads/2017/02/IMG_1005-FILEminimizer.jpg
http://meerhofschool.co.za/wp-content/uploads/2017/02/SusterElna.jpg
http://meerhofschool.co.za/wp-content/uploads/2017/03/IMG_4736.jpg
http://meerhofschool.co.za/wp-content/uploads/2017/04/WhatsApp-Image-2017-04-20-at-17.22.111.jpeg
http://meerhofschool.co.za/wp-content/uploads/2017/05/IMG_8858.jpg

 

Please note, there is an important announcement from SASSA.

Please read >here<

Die skoolgebaseerde ondersteuningspan is tans besig met interne herevaluasies.  Eksterne evaluasies sal vanaf 9 Oktober 2018 hervat word.

The school based support team are currently busy with internal evaluations.  External evaluations will resume from 9 October 2018.

Vision – Visie

From Dependence to Independence.

Van Afhanklikheid tot Selfstandigheid.

Mission – Missie

To provide Specialised education and training for learners with disabilities.

Om aan leerders met gestremdhede gespesialiseerde onderwys en opleiding te verskaf.

Principal:

Mrs H M Burgers

hoof@meerhofschool.co.za

082 416 0830

Deputy principals:

Mr D J van der Merwe

vandermerwek@yahoo.com

082 416 0833

(Highschool; transport)

Mr J Balt

baltj@meerhofschool.co.za

082 343 7733

(Primary school; special phase; hostels)

Chairperson:

Mr J Viljoen

jpsdiner1@gmail.com

078 094 743

 

Vision – Visie

From Dependence to Independence.

Van Afhanklikheid tot Selfstandigheid.

Mission – Missie

To provide Specialised education and training for learners with disabilities.

Om aan leerders met gestremdhede gespesialiseerde onderwys en opleiding te verskaf.

Principal:

Mrs H M Burgers

hoof@meerhofschool.co.za

082 416 0830

Deputy principals:

Mr D J van der Merwe

vandermerwek@yahoo.com

082 416 0833

(Highschool; transport)

Mr J Balt

baltj@meerhofschool.co.za

082 343 7733

(Primary school; special phase; hostels)

Chairperson:

Mr J Viljoen

jpsdiner1@gmail.com

078 094 743